Kosmetyki i zdrowie

Niedotlenienie okołoporodowe i jego skutki

Niedotlenienie okołoporodowe w medycynie zwane hipoksją okołoporodowej, to często występujące powikłanie okresu noworodkowego. To właśnie niedotlenienie jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów u noworodków i przyczyną zaburzeń rozwoju dziecka, ma szkodliwy wpływ na cały organizm, jednak najbardziej uszkadza ośrodkowy układ nerwowy. Na szczęście rozwój medycyny i opieki neonatologicznej sprawił, obniżył częstość występowania tej patologii. 

Niedotlenienie okołoporodowe – przyczyny powstania 

Niedotlenienie okołoporodowe u dziecka najczęściej występuje jeszcze w okresie płodowym, chociaż podobna ilość przypadków diagnozowana jest w trakcie porodu, bardzo rzadko dochodzi do niedotlenienia po porodzie. Do przyczyn niedotlenienia zalicza się następujące czynniki: przedwczesny poród, ciąże przenoszoną, zbyt dużą masę urodzeniową, nieprawidłowe ułożenie płodu, przedłużająca się drugą fazę porodu, anemię płodu, obrzęk płodu, zakażenie wewnątrzmaciczne, niedorozwój łożyska, obrzęk płodu, przedwczesne odklejenie łożyska, ucisk pępowiny oraz choroby matki takie jak: cukrzyca lub nadciśnienie tętnicze.

Skutki niedotlenienia okołoporodowego 

Rozpoznanie niedotlenienia jest określane na podstawie skali Apgar, o ciężkim niedotlenieniu świadczą 3 punkty w 10 stopniowej skali. Niekiedy skutki niedotlenia okołoporodowego są widoczne dopiero kilka miesięcy po urodzeniu, a objawia się to, odbiegającym od normy rozwoju psychoruchowym. Niedotlenienie objawia się również nieprawidłowym wynikiem w teście pH krwi pępowinowej. Wynik poniżej 7 pH świadczy o kwasicy, czyli o nieadekwatnej dystrybucji tlenu do tkanek organizmu. Kolejnymi objawami są: podwyższone stężenie kreatyniny, niskie stężenie płytek krwi oraz zwiększone stężenie erytrocytów i podwyższone stężenie animotransferaz wątrobowych. Ciężkie niedotlenienie może powodować: trwałe uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, mózgowe porażenie dziecięce, opóźnienie rozwoju mózgowego, padaczkę, upośledzenie narządu słuchu lub wzroku. Jeśli po urodzeniu noworodek nie zacznie oddychać lekarz podaje mu maskę tlenowa i zakłada rurkę intubacyjną do tchawicy oraz podłącza do respiratora i masuje mu serce. Następnie dziecko trafia do specjalnego inkubatora do oddychania.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *