Bez kategorii

Urlop macierzyński, wychowawczy, ojcowski – sprawdź co Ci się należy

Planując powiększenie rodziny przyszłe mamy i przyszli tatusiowe także, muszą zdobyć wiedzę na temat przysługujących im urlopów. A tych urlopów jest kilka rodzajów, a do tego bardzo często zmieniają się przepisy prawne regulujące np. ich długość, czy też rodzaje. Rodzice muszą pilnować długości przysługujących im urlopów wynikających z urodzenia dziecka. Zanim przyszła mama pójdzie na urlop macierzyński, będąc w ciąży może skorzystać ze zwolnienia zdrowotnego zwłaszcza jeśli rodzaj wykonywanej przez nią pracy zagraża jej zdrowiu i zdrowiu dziecka.

Urlop macierzyński

Urlop macierzyński jest płatną przerwą w pracy dla każdej pracownicy, która urodziła dziecko. Urlop macierzyński liczy się od dnia porodu, chociaż jego część można wykorzystać już przed porodem jednak nie więcej niż 6 tygodni przed planowaną datą porodu. Zaświadczenie o dacie porodu musi być wydane przez lekarza. Kiedy takiego urlopu nie wykorzystamy przed porem, mamy prawo aby wykorzystać go po urodzeniu dziecka aż do wyczerpania pełnego wymiaru. Długość urlopu macierzyńskiego zależy od liczby urodzonych dzieci przy jednym porodzie. Urlop macierzyński może otrzymać kobieta, która jest zatrudniona na umowę o pracę, a także dobrowolnie opłaca składki chorobowe. Kobieta nie musi być zatrudniona na umowę na czas nieokreślony, bowiem urlop macierzyński przysługuje także kobietom zatrudnionym na czas określony, jeśli jego roczny wymiar mieści się w okresie trwania tej umowie. Jeśli umowa o pracę wygasa w trakcie trwania urlopu przyszła mama nie musi się martwić o dochody, gdyż będzie otrzymywała zasiłek macierzyński. Urlop macierzyński w przypadku urodzenia jednego dziecka wynosi 20 tygodni, w przypadku rodzenia bliźniąt- 31 tygodni, trojaczków – 33 tygodnie, 35 tygodni w przypadku urodzenia czworaczków oraz 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci. Dodatkowy urlop macierzyński to 26 tygodni, czyli są to wyżej wspomniane 6 tyg, które można wykorzystać przed porodem. Przyszłe mamy powinny pamiętać również, że pracodawca nie może rozwiązać z nimi umowy, kiedy przebywają one na urlopie macierzyńskim.

Urlop rodzicielski 

Świeżo upieczeni rodzice będą mieli do wykorzystania minimum 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, a także 32 lub 34 tygodnie urlopu rodzicielskiego. W przypadku tego rodzaju urlopu koniecznie trzeba pamiętać, że nie trzeba go wykorzystywać od razu w całości lecz można go podzielić na cztery części i wykorzystać do ukończenia przez pociechę 6 roku życia. Urlop rodzicielski może być wykorzystywany zarówno przez ojca jak i matkę.

Urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy w celu osobistej opieki nad dzieckiem przysługuje pracującej kobiecie i mężczyźnie, którzy są zatrudnieni  przynajmniej 6 miesięcy, a do tego okresu wilcza się także poprzednie okresy pracy. Z tego urlopu na takich samych prawach mogą korzystać zarówno matki jak i ojcowie. Na urlopie wychowawczym można przebywać maksymalnie 36 miesięcy. Jednak w ramach 36- miesięcznego urlopu wychowawczego jeden miesiąc przeznaczony jest dla drugiego rodzica. Ten rodzaj urlopu rodzice mogą podzielić na maksymalnie pięć części, a ich liczbę ustala się na podstawie wniosków złożonych o udzielenie urlopu. Na urlopie wychowawczym opiekę nad dzieckiem rodzice mogą sprawować równocześnie. Dodatkowy urlop wychowawczy przysługuje rodzicom niepełnosprawnego dziecka i może być on wykorzystany do ukończenia 18 roku życia przez dziecko.

Urlop ojcowski 

Każdy szczęśliwy tata ma prawo do urlopu ojcowskiego, który w pełni może wykorzystać na opiekę nad swoim dzieckiem. Z roku na rok z tego jakże potrzebnego przywileju korzysta coraz więcej panów. Urlopy dla mężczyzn z racji narodzenia i wychowania dziecka są niezależne od urlopu wypoczynkowego i nie zmniejszają jego wymiaru. Urlop ojcowski trwa 2 tygodnie, czyli 14 dni łącznie z niedzielami oraz świętami i może być przyznany pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę. Urlop ojcowski tak samo jak urlop macierzyński, wychowawczy, czy rodzicielski zostaje przyznany na wniosek rodzica. Ojcowie mogą wykorzystać go  od razu po urodzeniu dziecka lub maksymalnie do ukończenia drugiego roku. Na długość urlopu ojcowskiego nie ma wpływu liczba urodzonych dzieci, jednak tata przebywający na takim urlopie jest chroniony takimi samymi prawami jak matka. Podczas przebywania na urlopie ojcowskim pracownik otrzymuje 100% wynagrodzenia. Ojcom przysługuje także urlop tacierzyński jednak jest on zależny od urlopu macierzyńskiego i jeśli wykorzysta go kobieta, to mężczyzna nie ma już możliwości jego wykorzystania.

Dwa dodatkowe dni

Szczęśliwym rodzicom dodatkowo i niezależnie od liczby posiadanych przez nich dzieci przysługuje dodatkowe dwa dni opieki, które mogą wykorzystać już od pierwszego dnia pracy. Te dodatkowe dni, które nie zostaną wykorzystane na opiekę nad potomkiem nie przechodzą jednak na następny rok. Z tego też powodu warto pamiętać, aby wykorzystać je w danym roku kalendarzowym. Jeśli te dwa dodatkowe dni zostaną wykorzystane przez jednego z rodziców, to nie przysługują już drugiemu. Te dni nie są wliczane do urlopu wychowawczego i jest za nie wypłacana pełna stawka wynagrodzenia.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *